Ιωάννης Κορ

Ιωάννης Κορ

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 35
Γενέθλια: 28 Απρίλιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής

Μαθαίνω: