Ελπίδα Χαρλέπα

Ελπίδα Χαρλέπα

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 21
Γενέθλια: 15 Μάιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής

Μαθαίνω: