ειρήνη φλορεντίνα καρά

ειρήνη φλορεντίνα καρά

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 29
Γενέθλια: 7 Δεκέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής

Μαθαίνω: