Şinasi Muhammet Horuz

Şinasi Muhammet Horuz

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 24
Γενέθλια: 10 Ιανουάριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • τούρκικα (Τουρκία) | Γηγενής

Μαθαίνω: