Λιθουανικά

Σχετικά με την λιθουανική γλώσσα

Τα λιθουανικά είναι η επίσημη γλώσσα της Λιθουανίας και έχει περίπου 4 εκατομμύρια γηγενείς ομιλητές σε όλο τον κόσμο. Τα τρία τέταρτα αυτών κατοικούν στην ίδια τη Λιθουανία και το υπόλοιπο ένα τέταρτο στη Λευκορωσία, τη Λετονία, την Πολωνία, το Καλίνινγκραντ και σε άλλες αποικιακές κοινότητες σε όλο το κόσμο.

Τα λιθουανικά είναι μια βαλτική γλώσσα, κομμάτι της ινδοευρωπαϊκής ομάδας και είναι στενά συνδεδεμένη με τα λετονικά.

Οπότε γιατί να μάθετε λιθουανικά;

Ταξίδια
Από την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση, η Λιθουανία έχει γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ιδιαίτερα η πρωτεύουσά της, η Βίλνα. Ακόμα και μια βασική γνώση λιθουανικών θα κάνει την επίσκεψή σας πιο ευχάριστη.

Φιλίες και σχέσεις
Μετά την ανεξαρτησία, παρατηρείται μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού από την Λιθουανία σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης, κυρίως για εργασιακούς λόγους και αυτό έχει αυξήσει τις πιθανότητες για φιλίες και σχέσεις.

Μια γλωσσική πρόκληση
Καθώς κατάγεται άμεσα από την αρχική ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, τα λιθουανικά παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες στο λεξιλόγιο με άλλες γλώσσες μέσα σε αυτήν την ομάδα γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης της λατινικής.

Άλλες γλώσσες