Εργασία

io lavoro come giornalistaδουλεύω ως δημοσιογράφος
io faccio il giornalista
io lavoro in televisioneασχολούμαι με την τηλεόραση
io lavoro nel campo dell'informatica
io lavoro nel campo dell'editoriaασχολούμαι με εκδόσεις