Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο

Οι φράσεις σε αυτό το τμήμα χρησιμοποιούνται ευρέως σε τηλεφωνικές συνομιλίες, όταν χρειάζεστε πληροφορίες καταλόγου και όταν χρησιμοποιείτε κινητά.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorμια στιγμή, παρακαλώ
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?
¿puedo llamarte luego?
¿podría llamarle luego?
creo que se ha equivocado de número
¿cuál es tu número de teléfono?
¿cuál es su número de teléfono?