Ταξίδια

Εδώ είναι μερικές γενικές ισπανικές φράσεις χρήσιμες για διάφορους τύπους ταξιδιών.

¿donde está ...?
la estación de autobuses
el aeropuerto
la estación de trenes
la estación de ferrocarril
¿donde puedo coger un taxi?που μπορώ να βρω ένα ταξί;
el autobúsλεωφορείο
el avión
el trenτρένο
el barco
el bote
el ferryφέρι
el taxiταξί
el cocheΑυτοκίνητο
la bicicleta
en autobúsμε ποδήλατο
en aviónμε αεροπλάνο
en trenμε τρένο
en barcoμε πλοίο
a pieμε τα πόδια