Ο καιρός

Here are some Spanish phrases you can use when talking about the weather.

¿còmo està el tiempo?τι καιρό κάνει;
¿què tal es el tiempo?τι καιρό κάνει;
està soleadoέχειλιακάδα
hace mal tiempo
està lloviendoβρέχει
està nevandoχιονίζει
hace mucho vientoέχειαέρα
està ventosoέχειαέρα
hay mucha humedad
està hùmedo