Ο καιρός

Here are some Spanish phrases you can use when talking about the weather.

¿còmo està el tiempo?τι καιρό κάνει;
¿què tal es el tiempo?τι καιρό κάνει;
està soleadoέχειλιακάδα
hace mal tiempo
està lloviendoβρέχει
està nevandoχιονίζει
hace mucho vientoέχειαέρα
està ventosoέχειαέρα
hay mucha humedad
està hùmedo
hace calorέχει ζέστη
hace frìoέχει κρύο
hace mucho calor
hace mucho frìo