Μέσα στην πόλη

Εδώ θα βρείτε μερικές ισπανικές φράσεις οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες όταν επισκέπτεστε μια πόλη, καθώς και μερικά συνήθη σήματα.

¿disculpe, dònde està ...?
la oficina de correos
el banco
la peluquerìa
la oficina de turismo
el centro de la ciudad
la estaciòn de trenes
la estaciòn de ferrocarril
la estaciòn de autobuses
el puerto
el hospital màs cercano
la comisarìa de policìa