Φράσεις

Σε αυτό το μέρος, θα βρείτε ισπανικές φράσεις που χρησιμοποιούνται σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις.