Χώρες και υπηκοότητες

Μάθε πως να λες τα ονόματα των διαφόρων χωρών και τις εθνικότητες στα ισπανικά.

de dónde eres?
de dónde es usted?

Χώρα

soy de ...
Inglaterra
Reino Unido
Gran Bretaña
Estados Unidos
Canada
Australia
Nueva Zelanda
Francia
España
Portugal
Alemania
Holanda
Italia
Grecia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Islandia
Estonia
Letonia
Lituania
Rusia
Polonia
Finlandia
Japón
China
India
Egipto
Turquía

Εθνικότητα

soy ...
inglés
estadounidense
canadiense
australiano
neozelandés
francés
español
portugués
alemán
holandés
italiano
griego
sueco
noruego
danés
islandés
estonio
letón
lituano
ruso
polaco
finés/finlandés
japonés
chino
indio
egipcio
turco