Στην τράπεζα

Όταν πάτε στην τράπεζα ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα ΑΤΜ, υπάρχουν κάποιες εσθονικές φράσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

ma sooviksin vahetada valuutatθα ήθελα να αλλάξω κάποια λεφτά
ma sooviksin osta ...
eurosid
Inglise naelu
dollareid
rublasid
Läti latte
Leedu litte
Rootsi kroone
Norra kroone
ma sooviksin avada arvetθα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό
ma sooviksin avada eraisiku arvetθα ήθελα να ανοίξω ένα προσωπικό λογαριασμό
ma sooviksin avada firmale arvetθα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό επιχειρήσεων
palun, isikut tõendavat dokumenti
passδιαβατήριο
juhilubaδίπλωμα οδήγησης
ID kaart
mis on teie isikukood?