Ελληνικά

Σχετικά με την ελληνική γλώσσα

Τα σύγχρονα ελληνικά προήλθαν από την αρχαία ελληνική και αποτελούν επίσημη γλώσσα της Ελλάδος από το 1829. Γύρω στα 15 εκατομμύρια άνθρωποι ομιλούν ελληνικά, συμπεριλαμβανομένου μισού εκατομμυρίου στην νότια Κύπρο. Ομιλείται επίσης από αποικιακές κοινότητες σε πολλές άλλες χώρες.

Αποτελούν ξεχωριστό κλάδο της οικογένειας των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και διαθέτουν το δικό τους αλβάβητο το οποίο χρησιμοποιείται για τρεις χιλιετίες.

Παράλληλα με τα λατινικά, τα ελληνικά άσκησαν μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση του λεξιλογίου των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Άλλες γλώσσες