Γενική συζήτηση

Εδώ θα βρείτε ορισμένες δανικές φράσεις για γενική συζήτηση με ανθρώπους που ήδη γνωρίζετε.

hvordan har du det?τι κάνεις;
hvordan går det?πως πάει;
hvordan står det til?πως πάνε τα πράγματα;
jeg har det fint, takκάλα είμαι, ευχαριστώ
jeg er ok, takείμαι εντάξει, ευχαριστώ
ikke så dårligt, takόχι άσχημα, ευχαριστώ
OK, takκαλά, ευχαριστώ
ikke så godtόχι και τόσο καλά
hvad med dig?εσύ;
og dig?και εσύ;
hvad har du gået og lavet?τι έχεις κάνει αυτό το καιρό;
arbejdet megetδουλεύω πολύ
studeret megetμελετάω πολύ
jeg har haft meget travltείχα πάρα πολύ δουλειά
det samme som altidτα ίδια
ikke megetόχι πολλά
jeg er lige kommet hjem fra ...
har du nogle sommerferieplaner?έχεις καθόλου σχέδια για το καλοκαίρι;
hvad skal du til ...?
Jul
Nytår
Påske