Υγεία

Μπορεί να βρείτε αυτές τις γαλλικές φράσεις χρήσιμες όταν θα μιλάτε για την υγεία σας.

je suis en bonne santé
je ne me sens pas bienδεν αισθάνομαι καλά
je ne me sens pas très bienδεν νιώθω πολύ καλά
je dois voir un docteurχρειάζομαι ένα γιατρό
je voudrais voir un docteurθα ήθελα να δω ένα γιατρό
j'ai mal à la têteέχω πονοκέφαλο
as-tu un cachet?
avez-vous un antalgique?
j'ai la nauséeνιώθω άρρωστος/άρρωστη
j'ai envie de vomirνιώθω άρρωστος/άρρωστη
je me suis coupé(e)κόπηκα
j'ai une douleur ...
au cou
au dos
dans la poitrine
c'est douloureux
ça fait mal?
est-ce cassé?
c'est une fracture
c'est une entorse