Στην τράπεζα

Όταν πάτε στην τράπεζα ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα ΑΤΜ, υπάρχουν κάποιες γαλλικές φράσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

je voudrais changer de l'argentθα ήθελα να αλλάξω κάποια λεφτά
je voudrais des ...
euro
livres Sterling
dollars américains
dollars canadiens
francs suisses
je voudrais ouvrir un compteθα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό
je voudrais ouvrir un compte personnelθα ήθελα να ανοίξω ένα προσωπικό λογαριασμό
je voudrais ouvrir un compte professionnelθα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό επιχειρήσεων