Ρωτήστε και δώστε οδηγίες

Θα βρείτε αυτές τις γαλλικές εκφράσεις χρήσιμες αν έχετε χαθεί ή θέλετε να πάτε σε συγκεκριμένο μέρος ή δίνετε οδηγίες σε άλλους.

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteσωστό
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheπάρε το πρώτο στενό αριστερά
prenez la première à gaucheπάρε το πρώτο στενό αριστερά
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau
tournez à gauche
tournez à droite
vous allez avoir la banque sur votre gauche
vous allez avoir le supermarché sur votre droite
vous allez avoir le théâtre en face de vous
prenez la voie de gauche
rester sur votre droite
quittez l'autoroute à la sortie 5
quittez l'autoroute direction Toulouse
suivez la direction Marseille
suivez la direction Rouen
suivez la direction de Paris