Ρωτήστε και δώστε οδηγίες

Θα βρείτε αυτές τις γαλλικές εκφράσεις χρήσιμες αν έχετε χαθεί ή θέλετε να πάτε σε συγκεκριμένο μέρος ή δίνετε οδηγίες σε άλλους.

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteσωστό
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheπάρε το πρώτο στενό αριστερά
prenez la première à gaucheπάρε το πρώτο στενό αριστερά
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής