Ρωτήστε και δώστε οδηγίες

Θα βρείτε αυτές τις γαλλικές εκφράσεις χρήσιμες αν έχετε χαθεί ή θέλετε να πάτε σε συγκεκριμένο μέρος ή δίνετε οδηγίες σε άλλους.

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteσωστό
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheπάρε το πρώτο στενό αριστερά
prenez la première à gaucheπάρε το πρώτο στενό αριστερά
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau