Ο καιρός

Here are some French phrases you can use when talking about the weather.

quel temps fait-il?τι καιρό κάνει;
est-ce qu'il fait beau?
il y a du soleilέχειλιακάδα
il fait beauο καιρός είναι μια χαρά
il ne fait pas beau
il pleutβρέχει
il neigeχιονίζει
il y a du ventέχειαέρα
c'est humide
il y a du brouillardέχειομίχλη
il fait chaudέχει ζέστη
il fait froidέχει κρύο

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής