Φράσεις

Σε αυτό το μέρος, θα βρείτε γαλλικές φράσεις που χρησιμοποιούνται σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις.