Το ανθρώπινο σώμα

Εδώ είναι κάποια γαλλικά ονόματα για τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, καθώς επίσης και οι λέξεις για τις διάφορες αισθήσεις.

Κεφάλι και πρόσωπο

barbeγενειάδα
joueμάγουλο
mentonπηγούνι
têteκεφάλι
cheveuxμαλλιά
oreilleαυτί
oeilμάτι
sourcilφρύδι
tympanτύμπανο
lobe d'oreilleλοβός
cilβλεφαρίδα
paupièreβλέφαρο
frontμέτωπο
taches de rousseurφακίδες
mâchoireσαγόνι
lèvreχείλος
boucheστόμα
nezμύτη
narineρουθούνι
moustacheμουστάκι
langueγλώσσα
dentδόντι
ridesρυτίδες

Άνω σώμα

pomme d'Adamμήλο του Αδάμ
brasμπράτσο
aisselleμασχάλη
dosπλάτη
poitrineστήθος
cage thoraciqueστέρνο
coudeαγκώνας
mainχέρι
doigtδάχτυλο
ongleνύχι
avant-brasπήχης
articulation du doigtάρθρωση
nombrilαφαλός
couλαιμός
mamelonρώγα
paumeπαλάμη
épauleώμος
gorgeφάρρυγγας
pouceαντίχειρας
tailleμέση
poignetκαρπός

Κάτω σώμα

chevilleαστράγαλος
anusπρωκτός
ventreκοιλιά
gros orteilμεγάλο δάχτυλο
derrièreπισινός
fessesοπίσθια
molletμπούτι
piedπατούσα
organes génitauxγεννητικά όργανα
aineβουβωνική χώρα
talonφτέρνα
hancheγοφός
genouγόνατο
jambeπόδι
pénisπέος
poils pubiensηβική τρίχα
tibiaκνήμη
planteσόλα
testiculesόρχεις
cuisseγάμπα
orteilδάχτυλο
ongleνύχι
vaginαιδοίο

Μέρη του ματιού

cornéeκερατοειδής
orbiteοφθαλμική κόγχη
globe oculaireβολβός ματιού
irisίριδα
rétineαμφιβληστροειδής
pupilleκόρη

Εσωτερικά μέρη του σώματος

tendon d'AchilleΑχίλλειος τένοντας
artèreαρτηρία
appendiceπροσάρτημα
vessieκύστη
vaisseau sanguinαιμοφόρα αγγεία
cerveauεγκέφαλος
cartilageχόνδρος
côlonπαχύ έντερο
vésicule biliaireχολυδόχος κύστη
coeurκαρδιά
intestinsέντερα
gros intestinχοντρό έντερο
intestin grêleλεπτό έντερο
reinsνεφρά
ligamentσύνδεσμος
foieσυκώτι
poumonsπνευμόνια
oesophageοισοφάγος
pancréasπάγκρεας
organeόργανο
prostateπροστάτης
rectumπρωκτός
rateσπλήνα
estomacστομάχι
tendonτένοντας
amygdalesαμυγδαλές
veineφλέβα
trachéeλαρύγγι
utérusμήτρα

Κόκκαλα

claviculeκλείδα
fémurμηριαίο οστό
humérusβραχιόνιο
rotuleεπιγονατίδα
pelvis ή bassinλεκάνη
côteπλευρό
cage thoraciqueθωρακικός κλωβός
squeletteσκελετός
crâneκρανίο
colonne vertébraleσπονδυλική στήλη
vertèbreσπόνδυλος

Σωματικά υγρά

bileχολή
sangαίμα
mucusβλέννα
mucositéφλέγμα
saliveσάλιο
spermeσπέρμα
sueurιδρώτας
larmesδάκρυα
urineούρα
vomiεμετός

Άλλες σχετικές λέξεις

osκόκκαλο
graisseλίπος
chairσάρκα
glandeαδένας
articulationκλείδωση
membreάκρο
muscleμυς
nerfνεύρο
peauδέρμα
système digestifπεπτικό σύστημα
système nerveuxνευρικό σύστημα
respirerνα αναπνέει
pleurerνα κλαιει
hoqueterνα έχει λόξυγγα
avoir le hoquetνα έχει λόξυγγα
éternuerνα φταρνίζεται
suerνα ιδρώνει
urinerνα κατουράει
vomirνα κάνες εμετό
baillerνα χασμουριέται

Αισθήσεις

odoratόσφρηση
toucherαφή
vueόραση
ouïeακοή
goûtγεύση
sentirνα μυρίζει
toucherνα αγγίζει
voirνα βλέπει
entendreνα ακούει
goûterνα γεύεται
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το γαλλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.