Σημεία της πυξίδας

Μάθετε πως να λέτε τις ενδείξεις της πυξίδας στα γαλλικά.

nordβοράς
nord-estβορειοανατολικά
estανατολή
sud-estνοτιοανατολικά
sudνότος
sud-ouestνοτιοδυτικά
ouestδύση
nord-ouestβορειοδυτικά

Άλλες χρήσιμες λέξεις

carteχάρτης
boussoleπυξίδα
lire une boussoleνα διαβάζεις πυξίδα
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το γαλλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.