Αφήγηση του χρόνου

Μάθετε πως να λέτε την ώρα στα αγγλικά

Στα αγγλικά, κανονικά χρησιμοποιείτετ ο 12ωρο ρολόι για να ειπωθεί η ώρα. Το 24ωρο ρολόι χρησιμοποιείται μόνο σε ωράρια που σχετίζονται με ταξίδια.

Ρωτώντας την ώρα

What's the time?Τι ώρα είναι;
What time is it?Τι ώρα είναι;
Could you tell me the time, please?Μπορείτε να μου πείτε τι ώρα είναι, παρακαλώ;
Do you happen to have the time?Μήπως τυχαίνει να ξέρετε την ώρα;
Do you know what time it is?Μήπως γνωρίζετε τι ώρα είναι;

Λέγοντας την ώρα

It's …Είναι …
exactly ...ακριβώς ...
about ...περίπου ...
almost ...σχεδόν ...
just gone ...μόλις πέρασε ...
One o'clockΜία η ώρα
Two o'clockΔυο η ώρα
Three o'clockΤρεις η ώρα
Four o'clockΤέσσερις η ώρα
Five o'clockΠέντε η ώρα
Six o'clockΈξι η ώρα
Seven o'clockΕφτά η ώρα
Eight o'clockΟκτώ η ώρα
Nine o'clockΕννέα η ώρα
Ten o'clockΔέκα η ώρα
Eleven o'clockΈντεκα η ώρα
Twelve o'clockΔώδεκα η ώρα
Quarter past …… και τέταρτο
oneΜία
twoΔυο
threeΤρεις
Half past …
oneΜιάμιση
twoΔυόμιση
threeΤρεισήμιση
Quarter to …… παρά τέταρτο
oneΜία
twoΔυο
threeΤρεις
Five past oneΜια και πέντε
Ten past oneΜια και δέκα
Twenty past oneΜια και είκοσι
Twenty-five past oneΜια και είκοσι πέντε
Five to twoΔυο παρά πέντε
Ten to twoΔυο παρά δέκα
Twenty to twoΔυο παρά είκοσι
Twenty-five to twoΔυο παρά είκοσι-πέντε
Ten fifteenΔέκα και τέταρτο
Ten thirtyΔέκα και μισή
Ten forty-fiveΔέκα και σαράντα-πέντε
Ten amΔέκα π.μ
Six pmΈξι μ.μ
noon ή middayΜεσημέρι
MidnightΜεσάνυχτα

Γίνεται επίσης να πείτε την ώρα στα αγγλικά λέγοντας την ώρα και τα λεπτά και προσθέτοντας μετά am ή pm αναλόγως, πχ.

11.47am11.47 π.μ
2.13pm2.13 μ.μ

Ρολόγια

My watch is …Το ρολόι μου …
fastπάει γρήγορα
slowπάει αργά
That clock's a little …Αυτό το ρολόι πάει λίγο …
fastγρήγορα
slowαργά
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλες τις αγγλικές φράσεις σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη φράση για να την ακούσετε.