Αφήγηση του χρόνου

Μάθετε πως να λέτε την ώρα στα αγγλικά

Στα αγγλικά, κανονικά χρησιμοποιείτετ ο 12ωρο ρολόι για να ειπωθεί η ώρα. Το 24ωρο ρολόι χρησιμοποιείται μόνο σε ωράρια που σχετίζονται με ταξίδια.

Ρωτώντας την ώρα

What's the time?Τι ώρα είναι;
What time is it?Τι ώρα είναι;
Could you tell me the time, please?Μπορείτε να μου πείτε τι ώρα είναι, παρακαλώ;
Do you happen to have the time?Μήπως τυχαίνει να ξέρετε την ώρα;
Do you know what time it is?Μήπως γνωρίζετε τι ώρα είναι;

Λέγοντας την ώρα

It's …Είναι …
exactly ...ακριβώς ...
about ...περίπου ...
almost ...σχεδόν ...
just gone ...μόλις πέρασε ...
One o'clockΜία η ώρα
Two o'clockΔυο η ώρα
Three o'clockΤρεις η ώρα
Four o'clockΤέσσερις η ώρα
Five o'clockΠέντε η ώρα
Six o'clockΈξι η ώρα
Seven o'clockΕφτά η ώρα
Eight o'clockΟκτώ η ώρα
Nine o'clockΕννέα η ώρα
Ten o'clockΔέκα η ώρα
Eleven o'clockΈντεκα η ώρα
Twelve o'clockΔώδεκα η ώρα
Quarter past …… και τέταρτο
oneΜία
twoΔυο
threeΤρεις
Half past …
oneΜιάμιση
twoΔυόμιση
threeΤρεισήμιση
Quarter to …… παρά τέταρτο
oneΜία
twoΔυο
threeΤρεις
Five past oneΜια και πέντε
Ten past oneΜια και δέκα
Twenty past oneΜια και είκοσι
Twenty-five past oneΜια και είκοσι πέντε
Five to twoΔυο παρά πέντε
Ten to twoΔυο παρά δέκα
Twenty to twoΔυο παρά είκοσι
Twenty-five to twoΔυο παρά είκοσι-πέντε
Ten fifteenΔέκα και τέταρτο
Ten thirtyΔέκα και μισή
Ten forty-fiveΔέκα και σαράντα-πέντε
Ten amΔέκα π.μ
Six pmΈξι μ.μ
noon ή middayΜεσημέρι
MidnightΜεσάνυχτα

Γίνεται επίσης να πείτε την ώρα στα αγγλικά λέγοντας την ώρα και τα λεπτά και προσθέτοντας μετά am ή pm αναλόγως, πχ.

11.47am11.47 π.μ
2.13pm2.13 μ.μ

Ρολόγια

My watch is …Το ρολόι μου …
fastπάει γρήγορα
slowπάει αργά
That clock's a little …Αυτό το ρολόι πάει λίγο …
fastγρήγορα
slowαργά
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλες τις αγγλικές φράσεις σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη φράση για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής