Χρόνος

Εδώ θα βρείτε κάποιες αγγλικές φράσεις που συνδέονται με το χρόνο.

Μονάδες χρόνου

secondδευτερόλεπτο
minuteλεπτό
hourώρα
dayμέρα
weekεβδομάδα
fortnightδιβδόμαδο
monthμήνας
yearχρόνος
decadeδεκαετία
centuryαιώνας
weekendεβδομάδα
leap yearδίσεκτο έτος

Ώρες της μέρας

morningπρωί
afternoonαπόγευμα
eveningβράδυ
night ή night timeνύχτα
midday ή noonμεσημέρι
midnightμεσάνυχτα
dawnαυγή
duskσούρουπο
sunriseανατολή
sunsetηλιοβασίλεμα

Άλλες λέξεις σχετικές με το χρόνο

nowτώρα
thenτότε
immediately ή straight awayκατευθείαν ή αμέσως
soonσύντομα
earlierνωρίτερα
laterαργότερα

Συχνότητα

neverποτέ
rarelyσπάνια
occasionallyαραιά και που
sometimesμερικές φορές
often ή frequentlyσυχνά
usually ή normallyσυνήθως
alwaysπάντα
every day ή dailyκάθε μέρα
every week ή weeklyκάθε εβδομάδα
every month ή monthlyκάθε μήνα
every year ή yearlyκάθε χρόνο
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής