Σημεία της πυξίδας

Μάθετε πως να λέτε τις ενδείξεις της πυξίδας στα αγγλικά.

northβοράς
northeastβορειοανατολικά
eastανατολή
southeastνοτιοανατολικά
southνότος
southwestνοτιοδυτικά
westδύση
northwestβορειοδυτικά

Άλλες χρήσιμες λέξεις

mapχάρτης
compassπυξίδα
to read a compassνα διαβάζεις πυξίδα
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.