Εκπαίδευση

Εδώ είναι κάποιοι αγγλικοί όροι σχετικοί με την εκπαίδευση.

Τύποι εκπαυδευτικών ιδρυμάτων

school σχολείο
nursery school νηπιαγωγείο / νήπιο
primary school δημοτικό
secondary school γυμνάσιο – λύκειο
state school δημόσιο σχολείο
private school ή independent school ιδιωτικό σχολείο
boarding school οικοτροφείο
sixth-form college εξαετές κολέγιο
technical college τεχνικό κολέγιο
vocational college επαγγελματικό κολέγιο
art college καλλιτεχνικό κολέγιο
teacher training college κολέγιο κατάρτισης εκπαιδευτικών
university πανεπιστήμιο

Σχολείο

classroom τάξη
desk θρανίο
blackboard πίνακας
whiteboard πίνακας
chalk κιμωλία
marker pen ή marker μαρκαδόρος
pen στιλό
pencil μολύβι
exercise book βιβλίο ασκήσεων
lesson μάθημα
homework δουλειά για το σπίτι
test τέστ
term τετράμηνο
half term μισής διάρκειας
class τάξη
reading διάβασμα
writing έκθεση
arithmetic αριθμητική
spelling ορθογραφία
to read να διαβάσει
to write να γράψει
to spell να συλλαβίσει
to teach να διδάξει
head teacher επικεφαλής καθηγητής
headmaster διευθυντής
headmistress διευθύντρια
teacher δάσκαλος / δασκάλα
pupil μαθητής
head boy αγόρι επικεφαλής
head girl κορίτσι επικεφαλής
prefect νομάρχης
school governor ή governor διοικητής σχολείου
register εγγραφή
assembly συνέλευση
break διάλειμμα
school holidays σχολικές διακοπές
school meals σχολικά γεύματα
school dinners σχολικά δείπνα

Εγκαταστάσεις

computer room αίθουσα υπολογιστών
cloakroom βεστιάριο
changing room αποδυτήρια
gym (συντομογραφία του gymnasium) γυμναστήριο
playground αυλή
library βιβλιοθήκη
lecture hall αίθουσα διαλέξεων
laboratory (συχνά χρησιμοποιείτε η συντομογραφία lab) εργαστήριο
language lab (συντομογραφία του language laboratory) εργαστήριο γλωσσών
hall of residence εστίες
locker ντουλάπι
playing field χώρος παιχνιδιού
sports hall αίθουσα σπορ

Πανεπιστήμιο

professor καθηγητής
lecturer ομιλητής
researcher έρευνητής
research έρευνα
undergraduate φοιτητής
graduate πτυχιούχος
post-graduate ή post-graduate student μεταπτυχιακός
Masters student φοιτητής μάστερ
PhD student διδακτορικός φοιτητής
Master's degree μάστερ
Bachelor's degree πτυχίο πανεπιστημίου
degree πτυχίο
thesis διατριβή
dissertation διπλωματική εργασία
lecture διάλεξη
debate συζήτηση
higher education ανώτατη εκπαίδευση
semester εξάμηνο
student loan φοιτητικό δάνειο
student union φοιτητική ένωση
tuition fees δίδακτρα
university campus πανεπιστημιούπολη

Άλλες σχετικές λέξεις

exam (συντομογραφία του examination) εξέταση
to sit an exam να δώσει ένα διαγώνισμα / μια εξέταση
essay ή paper εργασία
to fail an exam να κοπεί σε ένα διαγώνισμα / μια εξέταση
to pass an exam να περάσει ένα διαγώνισμα / μια εξέταση
to study να μελετήσει
to learn μα μάθει
to revise να κάνει επανάληψη
student μαθητής
curriculum πρόγραμμα
course μάθημα
subject θέμα
grade βαθμός
mark βαθμός
exam results αποτελέσματα εξετάσεων
qualification προσόντα
certificate δίπλωμα
attendance παρουσία
calculator αριθμομηχανή
projector προβολέας
textbook τετράδιο
question ερώτηση
answer απάντηση
mistake ή error σφάλμα
right ή correct σωστό
wrong λάθος
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής