Βιομηχανίες

Εδώ είναι τα γγλικά ονόματα για για τις μεγάλες βιομηχανίες, το εμπόριο και τα επαγγέλματα.

accountancy λογιστική
advertising διαφήμιση
agriculture γεωργία
banking τραπεζικές εργασίες
broadcasting ραδιοτηλεοπτική μετάδοση
the building trade η οικοδομή
the chemical industry φαρμακευτική βιομηχανία
the civil service δημόσια υπηρεσία
computing υπολογιστές
the construction industry επιχειρήσεις με κατασκευές
the drinks industry βιομηχανία ποτών
engineering εφαρμοσμένη μηχανική
the entertainment industry τομέας ψυχαγωγίας
farming καλλιέργειες
financial services οικονομικές υπηρεσίες
the fishing industry ο κλάδος της αλιείας
healthcare υγειονομική περίθαλψη
hotel and catering ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
human resources ανθρώπινα δυναμικά
insurance ασφαλιστικά
IT (συντομογραφία του information technology) IT (information technology)
the legal profession νομικό επάγγελμα
local government δημαρχείο
manufacturing κατασκευές
marketing προώθηση αγαθών
the medical profession ιατρικό επάγγελμα
mining εξόρυξη
the motor industry μηχανικές επιχειρήσεις
the newspaper industry ο κλάδος παραγωγής εφημερίδας
the oil industry βιομηχανία λαδιού
the pharmaceutical industry βιομηχανία φαρμακευτικής
PR (συντομογραφία του public relations) δημόσιες σχέσεις
publishing εκδόσεις
the retail trade εμπόριο λιανικής
sales πωλήσεις
the shipping industry ναυτιλιακές επιχειρήσεις
teaching διδασκαλία
telecommunications τηλεπικοινωνίες
television τηλεόραση
the travel industry τουριστικές επιχειρήσεις
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής